miercuri, februarie 22, 2017

Constituția României (2003)

Aici poti citi in totalitate Constitutia Romaniei (2003).

constitutia romaniei 2003

TITLUL I – Principii generale

Articolul 1 – Statul român
Articolul 2 – Suveranitatea
Articolul 3 – Teritoriul
Articolul 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
Articolul 5 – Cetățenia
Articolul 6 – Dreptul la identitate
Articolul 7 – Românii din străinătate
Articolul 8 – Pluralismul și partidele politice
Articolul 9 – Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Articolul 10 – Relații internaționale
Articolul 11 – Dreptul internațional și dreptul intern
Articolul 12 – Simboluri naționale
Articolul 13 – Limba oficială
Articolul 14 – Capitala

TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

CAPITOLUL I – Dispoziţii comune

Articolul 15 – Universalitatea
Articolul 16 – Egalitatea în drepturi
Articolul 17 – Cetăţenii români în străinătate
Articolul 18 – Cetăţenii străini şi apatrizii
Articolul 19 – Extrădarea şi expulzarea
Articolul 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului
Articolul 21 – Accesul liber la justiţie

CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale

Articolul 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
Articolul 23 – Libertatea individuală
Articolul 24 – Dreptul la apărare
Articolul 25 – Libera circulaţie
Articolul 26 – Viaţa intimă, familială şi privată
Articolul 27 – Inviolabilitatea domiciliului
Articolul 28 – Secretul corespondenţei
Articolul 29 – Libertatea conştiinţei
Articolul 30 – Libertatea de exprimare
Articolul 31 – Dreptul la informaţie
Articolul 32 – Dreptul la învăţătură
Articolul 33 – Accesul la cultură
Articolul 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii
Articolul 35 – Dreptul la mediu sănătos
Articolul 36 – Dreptul de vot
Articolul 37 – Dreptul de a fi ales
Articolul 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Articolul 39 – Libertatea întrunirilor
Articolul 40 – Dreptul de asociere
Articolul 41 – Munca şi protecţia socială a muncii
Articolul 42 – Interzicerea muncii forţate
Articolul 43 – Dreptul la grevă
Articolul 44 – Dreptul de proprietate privată
Articolul 45 – Libertatea economică
Articolul 46 – Dreptul la moştenire
Articolul 47 – Nivelul de trai
Articolul 48 – Familia
Articolul 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor
Articolul 50 – Protecţia persoanelor cu handicap
Articolul 51 – Dreptul de petiţionare
Articolul 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Articolul 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi


Avem nevoie de susținerea ta! DĂ-NE UN LIKE! Îți mulțumim!


CAPITOLUL III – Îndatoririle fundamentale

Articolul 54 – Fidelitatea faţă de ţară
Articolul 55 – Apărarea ţării
Articolul 56 – Contribuţii financiare
Articolul 57 – Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

CAPITOLUL IV – Avocatul Poporului

Articolul 58 – Numirea şi rolul
Articolul 59 – Exercitarea atribuţiilor
Articolul 60 – Raportul în faţa Parlamentului

TITLUL III – Autorităţile publice

CAPITOLUL I – Parlamentul
SECŢIUNEA 1 – Organizare şi funcţionare

Articolul 61 – Rolul şi structura
Articolul 62 – Alegerea Camerelor
Articolul 63 – Durata mandatului
Articolul 64 – Organizarea internă
Articolul 65 – Şedinţele Camerelor
Articolul 66 – Sesiuni
Articolul 67 – Actele juridice şi cvorumul legal
Articolul 68 – Caracterul public al şedinţelor

SECŢIUNEA a 2-a – Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Articolul 69 – Mandatul reprezentativ
Articolul 70 – Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
Articolul 71 – Incompatibilităţi
Articolul 72 – Imunitatea parlamentară

SECŢIUNEA a 3-a – Legiferarea

Articolul 73 – Categorii de legi
Articolul 74 – Iniţiativa legislativă
Articolul 75 – Sesizarea Camerelor
Articolul 76 – Adoptarea legilor şi a hotărârilor
Articolul 77 – Promulgarea legii
Articolul 78 – Intrarea în vigoare a legii
Articolul 79 – Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II – Preşedintele României

Articolul 80 – Rolul Preşedintelui
Articolul 81 – Alegerea Preşedintelui
Articolul 82 – Validarea mandatului şi depunerea jurământului
Articolul 83 – Durata mandatului
Articolul 84 – Incompatibilităţi şi imunităţi
Articolul 85 – Numirea Guvernului
Articolul 86 – Consultarea Guvernului
Articolul 87 – Participarea la şedinţele Guvernului
Articolul 88 – Mesaje
Articolul 89 – Dizolvarea Parlamentului
Articolul 90 – Referendumul
Articolul 91 – Atribuţii în domeniul politicii externe
Articolul 92 – Atribuţii în domeniul apărării
Articolul 93 – Măsuri excepţionale
Articolul 94 – Alte atribuţii
Articolul 95 – Suspendarea din funcţie
Articolul 96 – Punerea sub acuzare
Articolul 97 – Vacanţa funcţiei
Articolul 98 – Interimatul funcţiei
Articolul 99 – Răspunderea preşedintelui interimar
Articolul 100 – Actele Preşedintelui
Articolul 101 – Indemnizaţia şi celelalte drepturi

CAPITOLUL III – Guvernul

Articolul 102 – Rolul şi structura
Articolul 103 – Învestitura
Articolul 104 – Jurământul de credinţă
Articolul 105 – Incompatibilităţi
Articolul 106 – Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
Articolul 107 – Primul-ministru
Articolul 108 – Actele Guvernului
Articolul 109 – Răspunderea membrilor Guvernului
Articolul 110 – Încetarea mandatului

CAPITOLUL IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Articolul 111 – Informarea Parlamentului
Articolul 112 – Întrebări, interpelări şi moţiuni simple
Articolul 113 – Moţiunea de cenzură
Articolul 114 – Angajarea răspunderii Guvernului
Articolul 115 – Delegarea legislativă

CAPITOLUL V – Administraţia publică
SECŢIUNEA 1 – Administraţia publică centrală de specialitate

Articolul 116 – Structura
Articolul 117 – Înfiinţarea
Articolul 118 – Forţele armate
Articolul 119 – Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

SECŢIUNEA a 2-a – Administraţia publică locală

Articolul 120 – Principii de bază
Articolul 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti
Articolul 122 – Consiliul judeţean
Articolul 123 – Prefectul

CAPITOLUL VI – Autoritatea judecătorească
SECŢIUNEA 1 – Instanţele judecătoreşti

Articolul 124 – Înfăptuirea justiţiei
Articolul 125 – Statutul judecătorilor
Articolul 126 – Instanţele judecătoreşti
Articolul 127 – Caracterul public al dezbaterilor
Articolul 128 – Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie
Articolul 129 – Folosirea căilor de atac
Articolul 130 – Poliţia instanţelor

SECŢIUNEA a 2-a – Ministerul Public

Articolul 131 – Rolul Ministerului Public
Articolul 132 – Statutul procurorilor

SECŢIUNEA a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii

Articolul 133 – Rolul şi structura
Articolul 134 – Atribuţii

TITLUL IV – Economia şi finanţele publice

Articolul 135 – Economia
Articolul 136 – Proprietatea
Articolul 137 – Sistemul financiar
Articolul 138 – Bugetul public naţional
Articolul 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii
Articolul 140 – Curtea de Conturi
Articolul 141 – Consiliul Economic şi Social

TITLUL V – Curtea Constituţională

Articolul 142 – Structura
Articolul 143 – Condiţii pentru numire
Articolul 144 – Incompatibilităţi
Articolul 145 – Independenţa şi inamovibilitatea
Articolul 146 – Atribuţii
Articolul 147 – Deciziile Curţii Constituţionale

TITLUL VI – Integrarea euroatlantică

Articolul 148 – Integrarea în Uniunea Europeană
Articolul 149 – Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII – Revizuirea Constituţiei

Articolul 150 – Iniţiativa revizuirii
Articolul 151 – Procedura de revizuire
Articolul 152 – Limitele revizuirii

TITLUL VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 153 – Intrarea în vigoare
Articolul 154 – Conflictul temporal de legi
Articolul 155 – Dispoziţii tranzitorii
Articolul 156 – Republicarea Constituţiei

Te poate interesa si :

By